RT @Effendi____: 6. Al-Shiraṭh dan Al- Mustaqim. Al-Shirath, bentuk isim mufrad, nama tunggal, sinonimnya Al-Thariq atau jalan. Al-Shirath, jalan yang jelas dan minḥaj. Al- Mustaqim, merujuk pada istaqama, i'tadala dan istawa, lurus atau tegak dan sama. Jalan yang lurus itu Islam. Tak bengkok.


from Twitter https://twitter.com/cafegarasi

Post a Comment

0 Comments